Wszystkie dzieci Wielkiego Cesarza

Aleksy urodził się 18 lutego 1690 roku w Moskwie. Był pierworodnym synem Piotra I i jego pierwszej żony Eudoksji Łopuchiny. Został nazwany na cześć dziadka Cara Aleksieja I. Wychowywany był przez ciotkę – Natalię. Otrzymał staranne wykształcenie, władał kilkoma językami mimo to nie spełniał oczekiwań ojca. Duży wpływ na niego miał przełożony jednego z klasztorów... Czytaj dalej →

Mieszkańcy Imperium Rosyjskiego

Społeczeństwo rosyjskie w drugiej połowie XVIII wieku dzieliło się na: Szlachtę (dziedziczną i prywatną) Duchowieństwo Honorowych obywateli Kupców Mieszczan Wojskowych osadników (do połowy XIX wieku) Kozaków Chłopów Ludzi bez klasy Dzięki wprowadzeniu przez Piotra Wielkiego Tabeli Rang można było uzyskać szlachectwo nie pochodząc z tej klasy. W połowie XIX wieku ograniczono wzrost liczby szlachty, poprzez... Czytaj dalej →

Szaleniec, dla którego wystawiono sobór

Wasyl urodził się 1464 roku w Jełochowie (dziś dzielnica Moskwy) w czasie, gdy jego matka modliła się na ganku domu o szczęśliwe rozwiązanie. Jego rodzice wysłali go jako młodego chłopca do zakładu obuwniczego, aby tam uczył się zawodu szewca. Wasyl miał dar intuicji. Kiedy skończył szesnaście lat, aż do swojej śmierci, zachowywał się nadzwyczajnie. W... Czytaj dalej →

Pechowi następcy tronu

Carewicz Aleksy Piotrowicz był synem Piotra Wielkiego i jego pierwszej żony Jewdoki Łopuchiny. Urodził się 18 lutego 1690 w Moskwie. Wychowywany był przez swoją ciotkę Natalię. Otrzymał staranne wykształcenie, mówił kilkoma językami, jednak to nie spełniało oczekiwań jego ojca. Największy wpływ na młodego następcę miał protopop Jakub Ignatiew. Dzięki niemu Aleksy spotkał się z matką... Czytaj dalej →

Na początku był chaos

Za protoplastę rodu Romanowych uważa się bojara Romana Juriewicza Zacharyna-Koszkina, który był ojcem Anastazji, żony Iwana IV Groźnego. Małżeństwo cara Iwana IV i Anastazji oprócz trzech córek, miało trzech synów: Dymitra (utonął w rzece podczas podróży rodziców, nie mając nawet roku), Iwana znanego z obrazu Ili Repina (ofiarę porywczego charakteru ojca, w dniu śmierci miał... Czytaj dalej →

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑